Privacy statement

De bescherming van de privacy van onze klanten bij het bezoeken van onze website is van groot belang voor een verantwoord gebruik van onze aanbiedingen en onze website. Met deze informatie over de gegevensbescherming willen wij duidelijk maken hoe zeer wij ons inzetten voor veiligheid en betrouwbaarheid, doordat wij de privacy en het persoonlijkheidsrecht van elke gebruiker van deze website beschermen, en willen wij je duidelijk maken op welke manier wij van de persoonlijke gegevens van onze klanten gebruik maken.


Wat zijn persoonlijke gegevens? 

 

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over een persoon die je aan ons bij je bezoek aan onze website beschikbaar kunt stellen bijvoorbeeld in verband met een toernooi deelname. Dit kunnen gegevens zijn zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Daarnaast komen bij een bezoek aan onze website om technische redenen automatisch ook andere gegevens beschikbaar zoals het IP-adres dat je internet access-provider aan je computer toekent bij de verbinding met internet, of informatie over de internetsite van waaruit je onze website hebt geopend.


Welke gegevens gebruiken wij? 

 

Wij zullen de door jou bij het bezoek aan onze website aan ons beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens binnen het kader van de van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming alleen voor doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken zoals is vastgelegd in de wet of zoals van tevoren aan je medegedeeld. Je persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt om je bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken en daarvan gebruik maken na door jou verleende toestemming bijvoorbeeld wanneer jij op onze website een overeenkomst wil afsluiten, met ons per e-mail contact opneemt of wanneer je ons op andere wijze informatie wenst toe te sturen en ons daarvoor je gegevens ter beschikking stelt. 

 

Voor de afsluiting en afhandeling van overeenkomsten en voor overige diensten zoals nieuwsbrieven met informatie over nieuwe producten hebben wij gegevens nodig zoals naam, adres of e-mailadres. Dit is per geval verschillend. Dat geldt ook voor het door jou gewenste betaalmiddel. 

 

Daarnaast worden persoonlijke gegevens en technische informatie door ons opgeslagen en gebruikt voor zover dit nodig is om misbruik of overige illegale activiteiten op onze website te voorkomen en zo nodig of strafrechtelijk te kunnen vervolgen, bijvoorbeeld voor het behoud van de gegevensveiligheid bij inbreuk op onze IT-systemen.

 

Tenslotte worden je gegevens nog opgeslagen en gebruikt voor zover wij daartoe juridisch zijn verplicht, bijvoorbeeld op grond van overheids- of justitiële voorschriften, en ter behartiging van onze rechten en aanspraken en indien dit in het kader van een juridische procedure noodzakelijk mocht zijn.


Colofon

 

©2016 eTournaments

 

Alle rechten worden voorbehouden. Beschikbaarstelling aan derden en vermenigvuldiging van de inhoud van de eTournaments-website of van delen daarvan is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van eTournaments niet toegestaan.

 

Version 1.0 - 01.05.2016

Veilig betalen met:

Volg ons: