Juridische gegevens

Copyright 

 

eTournaments heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder.

Deze website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van eTournaments rusten. Te denken is onder andere aan foto's, teksten en de grafische vormgeving. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze intellectuele eigendommen.

Verder gelden de gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website, zoals vermeld in de algemene voorwaarden.


Disclaimer

 

De gegevens over eTournaments op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over eTournaments te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. eTournaments staat niet in voor absolute volledigheid of juistheid.


Contactgegevens

 

eTournaments

E-Mail: info@etournaments.nl

Tel.: +31 6 13461995 (beperkt bereikbaar)

Vestiging (geen bezoekersadres): 

       Akerstraat 170

       6466HP Kerkrade

KvK nummer: 65301641

BTW identificatienummer: NL208667192B01

Heb je een vraag over eTournaments?

Wij vragen je vriendelijk om in dat geval via e-mail contact met ons op te nemen. Ons support team zal je vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.


Veilig betalen met:

Volg ons: